Сканер болуңуз

Сканер болуңуз

Иштеп чыгууда биз сизге бай болууга, келип, Yink сканери болууга жардам берүүгө даярбыз!
Күн сайын офиске барып иштөөнүн кереги жок, капиталдык салымдардын кереги жок, сиз үчүн оңой баштоо үчүн тренинг бар

Негизги милдеттер жана жоопкерчиликтер

Сканердин иштеши жана тейлөөсү үчүн жооптуу

Жергиликтүү моделдерди сканерлөө жана киргизүү үчүн жооптуу

Инженерлерге сканерленген мазмунду сүрөттөргө жасоого жардам бериңиз

тиешелүү техникалык окууга катышат

Квалификациялык талаптар

Ишти ийгиликтүү аткаруу үчүн адам төмөнкүлөрдү көрсөтүшү керек

Жок дегенде 18 жашта

Англисче окуу, жазуу жана сүйлөө жөндөмдүүлүгү

Алгылыктуу текшерүүдөн жана коопсуздук жол-жобосун ийгиликтүү тапшырыңыз жана сактаңыз

Көп тапшырманы аткара билиши керек

Өз алдынча жана командалык чөйрөдө иштей билүү